Home Komende bijeenkomsten Ledenlijst Contact
Voorgaande bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten, deels bedoeld om elkaar beter te leren kennen en deels bedoeld om van elkaar te leren, worden presentaties verzorgd. Een kort overzicht van de laatste bijeenkomsten;

 • 28 november 2013

   

  Presentatie over Afval Atlas en de Introductiegids

   

  Deze avond is inclusief een heerlijk en gezellig diner georganiseerd door Robert Verwaal (Afvalgids) en Arnold Einhaus (New Learning Factory).

   

  Robert heeft, nadat hij de Symfonie-site live heeft toegevoegd op de website van Afvalgids, ons een kijkje gegeven in de mogelijkheden van Afval Atlas. De Afvalgids Atlas levert online informatiediensten op basis van locatie, interactie en visualisatie. Zo kan je informatie opvragen over afvalbedrijven en gemeenten. In de Afvalgids Atlas themakaarten zijn van o.a. gemeenten en buurten de diverse gegevensbronnen samengevoegd in één overzichtelijk interactief geheel, die goed gebruikt kunnen worden bij besluitvorming.

   

  Arnold heeft ons een demonstratie gegeven over de introductiegids. De introductiegids maakt het makkelijk om uw bedrijfsinformatie op maat aan te bieden aan (nieuwe) medewerkers in de volgorde die je zelf bepaalt. De Introductiegids is uniek in zijn soort en op deze wijze borg je gegarandeerd inwerkprogramma’s.

   

 • 4 september 2013

   

  Presentatie Energiewinning

   

  Deze avond is door Jan de Goede georganiseerd. Jan de Goede ons heeft meegenomen in de boeiende wereld van de energie-branche. We hebben weer veel geleerd over de werking van het gas- en elektriciteitsnet. Nederland heeft met een behoorlijke buffer. dit landelijk geregeld. Voor de afvalbranche is dit een belangrijke kader waar weinigen rekening mee houden en lokale initiatieven ontplooien op het gebied van warmte- en energiecentrales. Jan legde de vraag neer wat wij als Symfonie gezamenlijk voor en in deze branche kunnen doen. Dit leverde diverse interessante gedachten op.

 • 9 april 2013

   

  Presentatie Integrale Samenwerking

   

  Deze avond is door Wouter van Radion georganiseerd. Wouter heeft ons meegenomen naar de openbare ruimte en heeft een presentatie gegeven over integrale samenwerking bij het beheer van de openbare ruimte. We hebben gezien dat het verschil op straat echt gemaakt wordt indien afval- en reinigingsbedrijven samen gaan werken met sociale diensten hun werk afstemmen en de gebiedskenmerken hierin mee nemen.

   

  Op die avond hebben is ook de ledenvergadering gehouden. Tijdens de ledenvergadering zijn de jaarrekeningen 2010/2011 en 2012 en de begroting 2013 goedgekeurd. Tevens is het aftreedschema van het bestuur vastgesteld en is gesproken over de agenda 2013-2014.

   

 • 4 februari 2013

  Presentatie over Opleidingen en Kenmerken

   

  Op 4 februari waren de leden van de Symfoniegroep te gast bij

  Arjan Oudijn, die samen met Lidy van der Voort eigenaar is van

  Travocs Opleiding & Advies.

   

  Tijdens zijn presentatie gaf Arjan aan dat de ervaring van de trainer,

  inleven in de klant, maatwerk, variatie en betrokkenheid, de kernwaarden

  zijn van een goede opleider. De opleidingen van Travocs hebben voornamelijk betrekking op veiligheid. Dat blijkt uit het grote aanbod van trainingen met betrekking tot KGA,  chauffeurswerk, asbest en milieustraat. Na deze interessante algemene introductie is Arjan specifiek ingegaan op de opleiding Gasmeetdeskundige.

   

  Gassen worden om vele redenen gebruikt: ze worden aan ladingen toegevoegd

  om bederf tegen te gaan en om schimmels te voorkomen. Ze zijn echter ook

  afkomstig van productieprocessen en als restproduct van chemische processen,

  verbranding etc. Jaarlijks komen 6 miljoen containers aan in de haven van

  Rotterdam. Van deze 6 miljoen containers bevatten ca. 20% gassen die

  schadelijk kunnen zijn voor de mens. Deze getallen geven aan dat het om een

  serieuze zaak gaat waarbij professionele gasmeting een voorwaarde is.

   

  Na een zeer indrukwekkend filmpje, waarin we een dame zien wiens zenuwstelsel

  is aangetast door giftige stoffen in kleding, licht Arjan toe wat Travocs kan

  betekenen op dit gebied: het opleiden van mensen tot Gasmeetdeskundige

  en in het algemeen verkrijgen van deskundigheid met betrekking tot gassen en

  de gerelateerde risico’s.

   

 • 28 november 2012

   

  Presentatie over Huisstijlen

   

  Op 28 november heeft Esmeralda van Lis een presentatie verzorgd

  over het uiterlijk van een organisatie, de huisstijl.

  De nadruk in deze presentatie was gelegd op de vragen die je jezelf voor

  je organisatie moet afvragen. Hoe wordt je als organisatie gezien en

  hoe wil je gezien worden? Verzorg je je organisatie met dezelfde

  zorg zoals je eigen persoon om een goede indruk bij de klanten te

  maken? Hoeveel moet je uitgeven aan het voeren van een goede huisstijl?

  Dat zorgde voor leuke discussies.

   

  Voor iedereen was het duidelijk dat een sterke huisstijl niet duur hoeft

  te zijn. Zolang hij maar bij je past, consistent gebruikt wordt en op een

  verzorgde manier gepresenteerd wordt. Met een goed logo op visitekaartjes,

  briefpapier, enveloppen en een website kan je als zelfstandige ondernemer

  prima voor de dag komen.